Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Suốt 5000 năm lịch sử, vàng không bao giờ mất giá. 👑

Khi tất cả các đồng tiền đều mất giá, nhất là USD, thì vàng sẽ lên giá! Khi tất cả các đồng tiền đều mất giá, nhất là USD, thì vàng sẽ lên giá. Điều đó không bao giờ thay đổi. Nếu lấy vàng làm bản tệ (kim bản vị) và nhìn lại mấy chục […]